Tag: rank Hàn

3 months ago 0 43
Hàng loạt tuyển thủ toxic trong rank Hàn đã bị VCS xử phạt. Thậm chí GAM cũng đã ...