Tag: Raze

1 year ago 0 175
Riot Games đã phát hành bản vá chính thức 2.07 của VALORANT. Mặc dù phiên bản trước khá ...