Tag: Riot games

12 months ago 0 179
Vào thứ tư, ngày 24 tháng 6, có một sự thay đổi về PBE đã gây ra một ...
12 months ago 0 143
Một ngày khác, một bộ cân bằng khác thay đổi hướng đến Liên minh huyền thoại . Lần này, nhà thiết kế ...