Tag: Riptide

9 months ago 0 234
Có những khoảnh khắc nhất định khi trò chơi điện tử quyết định tôn vinh một số người ...
9 months ago 0 270
Chiến dịch Riptide đến với Counter Strike: Global Offensive ( CSGO ), một hoạt động mới có cùng ...