Tag: Sinatraa

2 months ago 0 33
Sinatraa đã gặp phải một tình huống khó khăn trên buổi stream của mình khi chơi một trận ...
3 months ago 0 60
Mọi thứ chỉ ra rằng đã có một giải pháp trong trường hợp của Jay Won “Sinatraa”. Tuyển ...
3 months ago 0 86
Jay “Sinatraa” Won có thể sẽ sớm trở lại Twitch. Điều này được khẳng định bởi người chơi ...