Tag: Smooya

1 month ago 0 37
Cách đây vài giờ, chúng ta đã nhắc đến việc vị trí tại Movistar Rider của Owen Butterfield ...
2 months ago 0 46
Trong tuần qua, Movistar Riders đã đẩy Lucas “steel” Lopes lên ghế dự bị và thanh lý hợp ...