Tag: T1

9 months ago 0 103
(JBO Vietnam) Tuần thi đấu thứ 2 của LCK đã chính thức khép lại với nhiều tình tiết ...