Tag: Thợ Săn Tham Lam

4 months ago 0 83
Ngọc bổ trợ mới chính là phiên bản mới của Thợ Săn Tham Lam. Mới đây Riot Games ...
4 months ago 0 41
Riot games loại bỏ ngọc Thợ Săn Tham Lam đã khiến rất nhiều game thủ bất ngờ thậm ...