Tag: TL

2 years ago 0 297
(JBO Vietnam) Một trong những quyết định mới mẻ nhất từ trước đến nay của Dota 2 là ...