Tag: TL9

8 months ago 0 104
(JBO Vietnam) Sau bao ngày chờ đợi thì True Sight TI9 đã chính thức được khởi chiếu và ...
8 months ago 0 110
(JBO Vietnam) Sau bao ngày chờ đợi thì True Sight TI9 đã chính thức được khởi chiếu và ...
8 months ago 0 104
(JBO Vietnam) Sau bao ngày chờ đợi thì True Sight TI9 đã chính thức được khởi chiếu và ...
8 months ago 0 293
(JBO Vietnam) Fighting Pandas đã chính thức dừng bước tại Bukovel Minor sau thất bại trước Nigma vào ...