Tag: TL9

5 months ago 0 73
(JBO Vietnam) Sau bao ngày chờ đợi thì True Sight TI9 đã chính thức được khởi chiếu và ...
5 months ago 0 77
(JBO Vietnam) Sau bao ngày chờ đợi thì True Sight TI9 đã chính thức được khởi chiếu và ...
5 months ago 0 73
(JBO Vietnam) Sau bao ngày chờ đợi thì True Sight TI9 đã chính thức được khởi chiếu và ...
6 months ago 0 253
(JBO Vietnam) Fighting Pandas đã chính thức dừng bước tại Bukovel Minor sau thất bại trước Nigma vào ...