Tag: Trung Quốc

1 month ago 0 42
Máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc đã bước sang tuổi thứ 10 và họ đang ăn ...
1 month ago 0 44
Tencent Games đã thông báo trong cuộc họp báo của Liên Minh Huyền Thoại Pro League (LPL) rằng ...
1 month ago 0 34
Ủy viên Ủy ban Chính trực Esports (ESIC), Ian Smith , đã tham gia chương trình podcast lần ...
2 months ago 0 59
Liên minh huyền thoại là một hiện tượng trên toàn thế giới không có gì là mới. Tựa ...