Tag: Trung Quốc

5 months ago 0 75
Máy chủ Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc đã bước sang tuổi thứ 10 và họ đang ăn ...
5 months ago 0 108
Tencent Games đã thông báo trong cuộc họp báo của Liên Minh Huyền Thoại Pro League (LPL) rằng ...
5 months ago 0 70
Ủy viên Ủy ban Chính trực Esports (ESIC), Ian Smith , đã tham gia chương trình podcast lần ...
5 months ago 0 94
Liên minh huyền thoại là một hiện tượng trên toàn thế giới không có gì là mới. Tựa ...