Tag: Tryndamere

4 months ago 0 107
Có rất nhiều vị tướng trong danh sách Liên Minh Huyền Thoại. Một trong số đó là Tryndamere ...