Tag: tướng 1 vàng

2 years ago 0 299
(JBO Vietnam) Việc nắm được tính chính xác tỉ lệ xuất hiện tướng luôn là yếu tố quan ...