Tag: tướng 2 vàng

1 year ago 0 263
(JBO Vietnam) Việc nắm được tính chính xác tỉ lệ xuất hiện tướng luôn là yếu tố quan ...