Tag: tướng được pick nhiều

1 year ago 0 134
(JBO Vietnam) Như vậy là giải đấu DreamLeague Season 13: Leipzig Major đã kết thúc lượt đấu vòng ...
1 year ago 0 161
(JBO Vietnam) Như vậy là giải đấu DreamLeague Season 13: Leipzig Major đã kết thúc lượt đấu vòng ...
1 year ago 0 208
(JBO Vietnam) Như vậy là giải đấu DreamLeague Season 13: Leipzig Major đã kết thúc lượt đấu vòng ...
1 year ago 0 123
(JBO Vietnam) Như vậy là giải đấu DreamLeague Season 13: Leipzig Major đã kết thúc lượt đấu vòng ...