Tag: VCT Reyjavik

4 months ago 0 69
“Đó là tôi đó” là phản ứng của Tyson Ngô “TenZ” trước những tiếng hét “Đi thôi Tyson” ...