Tag: Version1

2 months ago 0 27
Riot Games đã đình chỉ Jordan Montemurro ‘Zellsis’, người chơi VALORANT của Version1 vì hành vi xúc phạm. ...