Tag: Viego

2 months ago 0 23
Người ta cho rằng Gwen, vị tướng mới nhất tham gia Liên minh huyền thoại, sẽ bị vô ...
3 months ago 0 41
Lỗi mà Hắc diệt đế vương gặp phải sẽ không được fix kịp trước thời điểm hậu mùa ...