Tag: Xạ Thủ T1

4 months ago 0 56
Mặc dù đã có chiến thắng trước Gen. G nhưng dường như các thành viên của T1 không ...