Tag: Xayah

3 weeks ago 0 23
Khi Riot Games giới thiệu bản vá 11.17 , chúng tôi cũng nhắc đến một dòng SKIN mới. ...
2 months ago 0 69
Giống như mọi tuần đều có bản vá mới , Riot Games đã cung cấp cho chúng ta ...
2 months ago 0 40
Mặc dù Xayah không phải là một trong những vị tướng tốt nhất trong metagame hiện tại , ...