Tag: xNova

2 months ago 0 44
Khi hợp đồng với EHOME sắp kết thúc, Jian Wei “xNova” Yap quyết định tiếp tục và bước ...