Tag: Yoru

1 month ago 0 26
Đã lâu rồi kể từ khi VALORANT nhận được phiên bản cập nhật mới nhất của nó. Riot Games đã ...
6 months ago 0 57
Chỉnh sửa tướng chưa chắc đã là một ý hay Riot Games có thể đã để lại một ...