Tag: Yoru

6 months ago 0 115
Đã lâu rồi kể từ khi VALORANT nhận được phiên bản cập nhật mới nhất của nó. Riot Games đã ...
10 months ago 0 88
Chỉnh sửa tướng chưa chắc đã là một ý hay Riot Games có thể đã để lại một ...