Tag: Yoru

12 months ago 0 172
Đã lâu rồi kể từ khi VALORANT nhận được phiên bản cập nhật mới nhất của nó. Riot Games đã ...
1 year ago 0 151
Chỉnh sửa tướng chưa chắc đã là một ý hay Riot Games có thể đã để lại một ...