Tag: Ziggs

2 months ago 0 37
Bản vá 11.12 là một thay đổi lớn đối với Ziggs . Vị tướng này bắt đầu nổi ...